مخاطبان جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران

  • مجریان صحنه  و گویندگان و مجریان علاقه مند به اجرای صحنه
  •   هنرمندان صحنه  شامل خوانندگان - گروه های سرود و گرو های همنوازی
  •   طنز پردازان و صدا پیشگان  و دیگر هنرمندان صحنه ای
  •  مدیران ارشد روابط عمومی و کارشناسان روابط عمومی سازمان ها، شرکت های خصوصی و دولتی سراسر کشور
  •   دانشجویان ارتباطات و روابط عمومی
  •   مشاوران و مدرسان فن بیان و آموزش سخنرانی
  •   محققان و پژوهشگران علاقمند به سخنوری و مقوله های مرتبط با اجرای صحنه
  •   تهیه کنندگان و کارگزاران مرتبط با ملزومات صحنه آرایی و آذبن بندی رویداد ها
  •  شرکت های تامین کننده نور و صدا و تصویر و ...
  •   تهیه کنندگان تلویزون و کارگردانان

Last modified on Tuesday, 28 June 2016 17:08

Login to post comments

Media

مخاطبان جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران 09128239105

آخرین رویداد های انجام پذیرفته توسط ایران مجری

 
 

جشنواره مجریان صحنه ایران

از طریق تلگرام به ما پیام بدهید.

تلگرام ایران مجری

با کلیک روی تصویر بالا شما به تلگرام مدیر باشگاه وصل می شوید و می توانید پیام های خود را ارسال کنید.

Go to top