آشنایی با حسین دبیر فلک - شعبده باز

آشنایی با حسین دبیر فلک - شعبده باز

Last modified on Sunday, 30 June 2013 21:41

Website: بوشهر
حسین دبیرفلک

25 سال درکار هنرم بعنوان کارگردان وبازیگر تئاتردرگروههای مختلف فعالیت دارم 15 سال شعبده بازی می کنم دارای مدرک بین المللی شعبده بازی...مربی سرود های آوائی هستم و به مدت چهار سال مقام اول کشوری در رشته سرود  را کسب کرده ام.

Login to post comments

Media

تردستی و شعبده بازی تلفن تماس 09128239105

از طریق تلگرام به ما پیام بدهید.

تلگرام ایران مجری

با کلیک روی تصویر بالا شما به تلگرام مدیر باشگاه وصل می شوید و می توانید پیام های خود را ارسال کنید.

Go to top