Menu

گروه نمایش طنز هاشم و باشم

گروه نمایش طنز هاشم و باشم

صاحب حایری زاده به همراه علیرضا حایری زاده دو عموزاده یزدی هستند که گروه نمایشی هاشم و باشم را تشکیل می دهند.

این دو هنرمند در فیلم های متعددی به ایفای نقش پرداختند  و برنده جوایز متعدد در خصوص نمایش شده اند.

از طریق تلگرام به ما پیام بدهید.

تلگرام ایران مجری

با کلیک روی تصویر بالا شما به تلگرام مدیر باشگاه وصل می شوید و می توانید پیام های خود را ارسال کنید.

Go to top