چاپ این صفحه

نیما چیت ساز

ایران مجری:نیما چیت ساز ایران مجری:نیما چیت ساز باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران 09128239105

نیما چیت ساز

 ایرانمجری : مستند اجرای نیما چیت ساز مستر مجری انگلیسی زبان جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران . ارتباط با باشگاه ایرانمجری ۰۹۱۲۸۲۳۹۱۰۵

تماس با تلفن و تلگرام

آخرین بار تغییر یافته دوشنبه, 24 خرداد 1395 21:27

مدیر اجرایی باشگاه مجریان و هنرمندان

شماره همراه : 0912-8239105

nazem

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید

موارد مرتبط

رسانه

ایران مجری:نیما چیت ساز باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران 09128239105