Menu

بامداد فلاحتی

ایران مجری:بامداد فلاحتی ایران مجری:بامداد فلاحتی باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران 09128239105

بامداد فلاحتی

ای کاروان از بامداد فلاحتی این آهنگ بسیار زیبا در اصفهان ساخته و توسط مرتضی یا همان بامداد فلاحتی بسیار عالی اجرا شده...قابل ذکر است ایشان یکی اهالی افتخار آمیز هنر استان یزد است

آخرین بار تغییر یافته دوشنبه, 07 تیر 1395 19:40

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید

مجموعه های بیشتر:

رسانه

ایران مجری:بامداد فلاحتی باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران 09128239105
 
 
Go to top