Menu

یاشارقدیری

  • رتبه ممتاز دوره تخصصی اجرا و گویندگی در مرکز آموزش های تخصصی بازار کار جهاد دانشگاهی
  • گواهینامه دوره آموزش مقدماتی گویندگی و اجرا در صحنه از مرکز آموزشهای تخصصی بازار کار جهاد دانشگاه

مصاحبه با خداداد یوسف زاده دبیر اولین جشنواره مجریان صحنه جوان

علیرضا عسگریان

علیرضا عسگریان

نیما کرمی

نیما کرمی

کيوان تاج‌الدينی

کيوان تاج‌الدينی

شهلا مرجانی

شهلا مرجانی

محمدرضا شهیدی فر

محمدرضا شهیدی فر

رضا رشیدپور

رضا رشیدپور

عبدالله روا

عبدالله روا

رضا رفیع

رضا رفیع

صفحه1 از12
Go to top