محمدرضا شهیدی فر

محمدرضا شهیدی فر

نیما کرمی

نیما کرمی

سید علی بلادیان

سید علی بلادیان

سید شهاب کمال الدینی

سید شهاب کمال الدینی

نبي اله دهقانی مجری صحنه

نبي اله دهقاني          فرزند محمد اسماعيل 
متولد 1349.             مهندس عمران
دانشگاه خليج فارس     متاهل
رئيس دفتر رياست دانشگاه 75 تا79
مدير روابط عمومي دانشگاه خليج فارس از 75 تا79
سردبير مجله خيزاب خليج فارس 79 تا75

امیر کیانی

امیر کیانی

آزاده توکلی مجری همایش ها

مهدی احمدی

مهدی احمدی

علی كاظمی

علي كاظمي
* مجري صحنه همايش ها و كنفرانس هاي عمومي و تخصصي

عبدالله روا

عبدالله روا

Page 4 of 6
 
 

از طریق تلگرام به ما پیام بدهید.

تلگرام ایران مجری

با کلیک روی تصویر بالا شما به تلگرام مدیر باشگاه وصل می شوید و می توانید پیام های خود را ارسال کنید.

Go to top