Menu

علی درستکار

آشنایی با علی درستکار

آشنایی با سمیراسادات رسولی مجری صحنه

آشنایی با خداداد یوسف زاده

اخداداد یوسف زاده

متولد: اول اسفند سال 1342

دبیر و مربی پرورشی بازنشسته آموزش و پرورش

مجری صحنه و مشاور در امور اجرائی کنفرانس ها، سمینارها و همایش ها

طیبه رضایی راد مجری صحنه

آشنایی با محمد امامی کورنده

آشنایی با محمد امامی

آشنایی با هما نیکخواه

آشنایی با هما نیکخواه

 

آشنایی با مهدی مزینانی

آشنایی مهدی مزینانی

 

 

 

 

 

تحصیلات :

تیرماه سال 1361 در شهر فرزانه پرور بروجرد و در خانواده ای فرهنگی ، به دنیای فانی پاگذاشت . تا 19 سالگی ، پایان دوره دبیرستان، در رشته ریاضی و فیزیک در این شهر ماند و سپس برای ادامه تحصیل، به تهران آمد و رشته علوم قرآن را در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی ، در مقطع لیسانس به پایان رسانید.

آشنایی با مجید خدابخش مجری صحنه

آشنایی با حسن خسروی

آشنایی با حسن خسروی

 

صفحه5 از13
Go to top