Menu
رای دادن به این مورد
(0 آرا)

لطیفه گودرزی

رای دادن به این مورد
(1 رای)

ستاره جیریایی

رای دادن به این مورد
(6 آرا)

پیام زفرقندی

رای دادن به این مورد
(2 آرا)

طیبه کرمی


طیبه کرمی  از استان فارس
متولد 1367

جزء ده مجری برتر صحنه ایران و حایز دیپلم افتخار بر اساس رای مستقیم هیات محترم داوران در ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران در سال 95
کارشناس حسابداری
ارشد روانشناسی
سفیر صلح و دوستی در حمایت از زندانیان
با 9 سال سابقه اجرای صحنه
اجرای همایش های استانی و کشوری
اجرای همایش های بین المللی
اجرای
اجرای 24 همایش از 1 اردیبهشت 95 تا 6 خرداد 95 (در مدت 36 روز)
مجری برنامه خانواده کاشانه مهر از شبکه استانی فارس در سال 91
نریتور کلیپ ها و تیزرهای علمی و عرهنگی
مدیر داخلی خبرنامه نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز سالهای 88 تا 90
کارشناس دفتر توسعه و نظارت برمرکاز غیردولتی سال 90 تاکنون

 ایرانمجری: طیبه کرمی / دارنده دیپلم افتخار ده مجری صحنه برتر سال ۹۵ در ششمین جشنواره مجریان با رای مستقیم هیات محترم داوران/ ارتباط با مجریان و هنرمندان باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران ۰۹۲۰۳۲۰۱۳۲۷

رای دادن به این مورد
(0 آرا)

امیر کیانی

رای دادن به این مورد
(1 رای)

رضا حسین زاده

رای دادن به این مورد
(0 آرا)

​محمد رضا حیاتی

رای دادن به این مورد
(1 رای)

نیما چیت ساز

رای دادن به این مورد
(1 رای)

سید شهاب کمال الدینی

رای دادن به این مورد
(0 آرا)

محمد حسین علیزاده

رای دادن به این مورد
(3 آرا)

ثنا اعلائی

رای دادن به این مورد
(2 آرا)

مرضیه خان احمدی

رای دادن به این مورد
(0 آرا)

فرید خرمی

صفحه3 از18
 
 
Go to top