Menu

آداب معرفی کردن از خداداد یوسف زاده

آداب معرفی کردن از خداداد یوسف زاده آداب معرفی کردن از خداداد یوسف زاده باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

( آداب معرفی کردن )

چه کسی به جه کسی معرفی می شود ؟

 

1-کوچکتر به بزرگتر.

ابتدا نام بزرگتر آورده می شود ؛ سپس نام کوچکتر . مثال : آقای حسینی " بزرگتر " اجازه فرمایید آقای محمدی " کوچکتر " را به شما معرفی کنم .

2-معرفی آقا به خانم

ابتدا نام خانم برده می شود ؛ بعد نام آقای مورد نظر . مثال : خانم حسینی اجازه می فرمایید آقای جمشیدی را به شما معرفی کنم ؟

استثنا : در حضور اشخاص مهم مانند رییس جمهور ؛ شخصیت های مذهبی و ... خانم به آقا معرفی می شود .

3- خانم ها را برای معرفی نزد آقایان نمی برند ؛ بلکه در صورت نیاز به معرفی ؛ آقایان نزد خانمها می روند .

4- خانمی که نشسته است برای معرفی از جای خود بلند نمی شود ؛ مگر اینکه با خانمی مسن تر از خود ؛ یا شخصیتی بلند مرتبه روبرو می شود که در این حالت برای سلام و علیک و معرفی از جای خود بلند می شود .

5- هنگام معرفی یک دوشیزه به بانو ؛ دوشیزه باید از جای خود بلند شود .

6- حد المقدور میزبان مهمانها را به یکدیگر معرفی می کند . در غیر این صورت ؛ مهمان هایی که اولین بار با یکدیگر برخورد می کنند ؛ خود را و در صورتی که همراهانی داشته باشند ؛ آنها را نیز به طرف مقابل معرفی می کنند .

7- برای معرفی دو نفر در صورتی که از نظر مقام ؛ شغل ؛ سن و یا درجه ( در صورت نظامی بودن ) همطراز باشند معرفی هر کدام به یکدیگر فرقی نمی کند . مثال : آقای محمدی ایشان آقای حسینی هستند .

8- برای معرفی یک نفر به یک گروه ؛ ابتدا نام تازه وارد گفته می شود و سپس نام یکایک گروه ؛ نشسته و یا ایستاده معرفی می شوند .

9- در هنگام معرفی بهتر است ؛ جمله ی " از ملاقات شما خوشحالم " گفته شود .

10- در معرفی باید اسامی را واضح و آهسته بیان کرد .

11- در صورتی که هنگام معرفی نام کسی را فراموش کردید و یا مطمئن نیستید ؛ نباید اشتباه تلفظ کنید . باید خیلی ساده از او معذرت خواسته و مجددا" نام او را پرسیده و به شخص ثالث معرفی کنید .

12- در مهمانی ها هنگام معرفی ؛ آقایان باید به احترام خانمها بلند شوند و تا نشستن خانمها ایستاده باقی بمانند .

13- در مورد معرفی دخترتان بگویید : دخترم ؛ خانم ...

14- خانم مجرد به خانم متاهل معرفی می شود .

15-موقعی که خانمی می خواهد همسرش را به خانمی معرفی کند . عنوان آقا را به کار نمی برد . فقط می گوید : شوهرم ...

16- اگر اختلاف سن زیاد باشد ؛ تنها به معرفی کوچکتر اکتفا کرده و معرفی بزرگتر در جمله مستتر می شود . " مادر بزرگ دوستم علی را معرفی میکنم ."

17- هنگامی که بچه ها به بزرگترها معرفی می شوند ؛ احوالپرسی با بزرگترها می باشد .

18- موقع معرفی به کسی نباید زیاد خم شوید بلکه سر را پایین گرفته و یک لبخند و تکان دادن سر کافی می باشد .

19- اگر موقع معرفی نام و یا شغل شما اشتباه گفته شد ؛ آن را مودبانه تذکر دهید . و نام و شغل خود را بگویید .

20- در مهمانی ها میزبان نباید بیش از حد از یک مهمان تعریف نماید .

21- در مهمانی های رسمی خدمتکاران به میهمانان معرفی نمی شوند . ولی در مهمانی های دوستانه می توانید آنها را معرفی کنید .

22- به کار بردن اسم کوچک اشخاص مستلزم رابطه خیلی نزدیک و صمیمانه با آنها می باشد .

23- در ملاقات رسمی با دوستان ؛ د صورت لزوم , همراهان خویش را معرفی کنید .

24- وقتی به طور اتفاقی به یک دوست یا آشنای قدیمی می رسید و قصد احوالپرسی دارید ؛ ابتدا خود را معرفی کنید . اگر لازم شد ؛ مکان ؛ زمان یا موضوع دوستی و آشنایی را نیز بیان کنید ( شاید طرف مقابل اسم یا فامیل شما را فراموش کرده باشد .)

25- هنگام ملاقات با کسانی که لازم است شما را بشناسند ؛ پیشاپیش خود را با نام خانوتادگی معرفی کنید . ( در صورت لزوم اسم کوچک خود را نیز بگویید. )

26- هنگامی که شما را معرفی می کنند و نشسته اید ؛ بهتر است بلند شوید یا نیم خیز شوید و به جلو خم شوید .

27- در معرفی خود از واژه های کوچک شما ؛ بنده حقیر ؛ برادر کوچک شما ؛ غلام شما ؛ نوکر شما ؛ خدمتگزار شما ؛ خاک پای شما ؛ العبد الحقیر استفاده نکنید . 

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید

از طریق تلگرام به ما پیام بدهید.

تلگرام ایران مجری

با کلیک روی تصویر بالا شما به تلگرام مدیر باشگاه وصل می شوید و می توانید پیام های خود را ارسال کنید.

Go to top